გლუკომეტრი Fora


85 55

ყველაზე თანამედროვე აპარატი შვეიცარიიდან.

 

კოდირებას არ საჭიროებს, ეს აუმჯობს ტესტირების სიზუსტეს სისხლში გლუკოზის გაზომვისას.  ტესტის უსაფრთხოდ ავტომატურად გამოგდება-- ხელის მოკიდება დასვრილ ტესტ-ფურცელზე არ არის საჭირო, თავი რომ დაიცვათ ინფექციისაგან.   აკეთებს გაზომილის ჩაწერას ჭამის წინ და  შემდეგრათა განვასხვაოთ სისხლში გლუკოზის დონე გაზომილია ჭამის  წინ, თუ ჭამის შემდეგგლუკოზის გაზომვის კონტროლისთვის აქვს ზუმერი, რათა შევახსენოთ მომხმარებლებს განახორციელოს  გაზომვა თავის დროზე.
     PC ლინკები (გავლით RS232) მონაცემთა შედეგების   გადაცემისთვის ნებისმიერ დროს.
     
დამოწმებულია და მოწყობილობის სიზუსტე  გარანტირებულია  ქ. მალმოს  უნივერსიტეტის მიერ შვედეთში.  

 

 

ემდგომი დიზაინი განხორციელდა ForaCare მიერ შვეიცარიაში
 
მეხსიერება
  450 მდე, გამოცდის თარიღი და დრო

 7.14, 21, 28, 60, 90 დღის საშუალოს გაანგარიშება

 სჭირდება პაწაწინა  სისხლის ნიმუში: 0.5 მლ
 
სწრაფი შედეგი---- 5 წამი
 
ნაკლები ტკივილი 

 მხარდაჭერა ფორმატში TeleHealth სისტემა

                                                              

  

 ფასი -- 55 ლარი

 

 

ფასი
55
ძველი ფასი
85
ნანახია
722